Voorpagina Mail Beheerder Toevoegen aan Favorieten


  Voorpagina
  Doneren
  Woordenboek
  Verhalen
  Uitspraken

  Aura
  Aarden
  Chakra
  Heksen (Wicca)
  Reiki
  Stenen
  Gidsen

  Index

Reiki
reiki.spirituelejongeren.nl

Reiki - een andere naam voor Universele Levenskracht

Wat is reiki?
Het woord Reiki bestaat uit twee lettergrepen: Rei en Ki.
Rei wordt op veel manieren vrij vertaald. Het komt echter allemaal op hetzelfde neer; universeel, goddelijk, van die ene bron, algemeen leven en zo zijn er nog een hoop vertalingen.
Ki wordt altijd op dezelfde manier vertaald, zij het dat het (ook door Nederlanders) in verschillende talen wordt gebruikt;
chi, energie, prana, shakti...
Reiki betekent dus (taaltechnisch gezien) universele levensenergie. Reiki is die energie die ieder levend wezen nodig heeft om in gelukkige toestand te kunnen voort bestaan. Het is voor iedereen dezelfde energie die verschillende behoeften bevredigt.

Reiki is dus een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z'n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.
Het lijkt op magnetiseren. Alleen bij magnetiseren zijn de kanalen al open. Je hoeft hiervoor geen reiki inwijding te hebben. Bij magnetiseren kun je ook je eigen energie weggeven. Terwijl dit bij reiki eigenlijk niet kan.

Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdegevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.
Wat Reiki of de universele levensenergie is, valt niet of nauwelijks te verklaren. Onderstaande vrije vertaling van de Tao geeft een beeld van hoe beeldloos het eigenlijk is en alle interpretaties zijn precies dat wat ze zijn: een poging een omschrijving te geven van iets wat niet te omschrijven is. Elk geschetst beeld, elke visie, inzicht van wie dan ook is net zo waardevol als een ander. Zeer persoonlijk, wel of niet gebaseerd op een godsbeeld, gestoeld op ervaringen. Pogingen om op wetenschappelijke manier Reiki te verklaren blijven pogingen. Veel energievormen zijn onzichtbaar, onvoelbaar, b.v. grote delen van het lichtspectrum en geluid boven en onder een bepaalde trillingsfrequentie. Reiki valt niet onder deze vormen, hoewel het er wel vaak mee vergeleken wordt. Een Reikibehandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje, de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons maken.
De een ziet de energie (kleuren), voelt de energie (warmte/trillingen), de ander merkt daar niets van. De een heeft bewijs nodig, de ander heeft vertrouwen.

Waar komt reiki vandaan?
Mikao Usui gaf de Japanse naam aan universele levensenergie. Niet om iets nieuws te creŽren, maar om uitdrukking te geven aan de vorm waarin hij deze universele levensenergie aan de wereld wilde presenteren. Ook hij kende de andere aloude en cultuurbepaalde omschrijvingen van deze energie: zoals bv. Ki, Chi, Prana, Kundalini, Yin/Yang, Life Force. De toepassing van universele energie van Mikao Usui vind je terug in de vorm the Usui System of Reiki Healing, een heelmethode die je kunt herkennen door de vormen waarin het wordt toegepast: handoplegging, afstandsbehandelingen met gebruikmaking van symbolen, inwijdingen in de verschillende graden (1e, 2e en de Master graad).

De reiki principes:
- Maak je vandaag geen zorgen
- Roep vandaag geen boosheid op
- Eer je vader en je moeder, je leermeesters en ouderen
- Leef oprecht
- Toon dankbaarheid aan elk levend wezen

Reiki en chakra's
Ons lichaam bevat een reeks "energie-punten" die zich in de lengte verspreiden over ons lichaam.
Ieder chakra (zoals die punten worden genoemd) is "verantwoordelijk" voor een bepaald aspect van jouw fysieke en geestelijke gezondheid.

De chakra's staan met elkaar in verbinding doormiddel van een energie netwerk en door dat netwerk stroomt die levensenergie. Die stroming zorgt ervoor dat de chakra's in balans blijven ten opzichte van elkaar en dat je lijf steeds weer nieuwe aanvoer van energie krijgt.

Voor meer informatie over chakra's, zie: http://chakra.spirituelejongeren.nl

Stroming van reiki, naar blokkades in je energienetwerk.

Tijdens iedere fase in ons leven pikken we de bekende bagage op. Die bagage nestelt zich ergens. Dat zorgt er voor dat de energieŽn niet meer mooi kunnen door stromen.

Men zegt ook wel eens: ik sta stil, mijn leven beweegt niet meer, ik weet niet wat ik voel...

Dat zijn allemaal gevolgen van de moeilijkheden in de communicatie tussen de chakra's.

Die blokkades kunnen voor een onbalans tussen de chakra's zorgen of zelfs uiteindelijk voor een fysieke klacht. Reiki stroomt door datzelfde netwerk en zoekt de plekken op waar Reiki het meeste nodig is.

De plaatsen die de Reiki opzoekt kunnen zich ook puur op het fysieke niveau bevinden. Bijvoorbeeld bij een botbreuk of de wens voor snel en goed herstel na een operatie.

Graden van Reiki volgens het Usui systeem
- Eerste graad beoefenaars
Eerste graad beoefenaars hebben een eerste graadscursus gevolgd. De student is daarbij mondeling onderwezen door een master in het Usui-systeem. Deze cursus is gegeven in vier dagdelen. De student is vier keer geÔnitieerd, een keer per dagdeel. De student heeft daarbij kontakt gemaakt met de essentie en de vorm van Reiki, en ervaren hoe Reiki werkt. Verder is de student/cursist op de hoogte van de geschiedenis van het Usui systeem en kent hij de Reiki beginselen. De cursist kent de zelfbehandeling en de volledige behandeling van anderen.

- Tweede graad beoefenaars
Een tweegraad beoefenaar heeft rekening gehouden met de rijpingsperiode van 90 dagen tussen de 1e en de 2e graad. De student/cursist is mondeling onderwezen door een master in het Usui systeem. Deze cursus is gegeven in drie dagdelen, waarvan in ieder geval twee aansluitend. De 2e graads cursist kent de symbolen en de betekenis ervan. Zij zijn zich bewust dat de symbolen, alhoewel van zichzelf krachtige oersymbolen, hun uiteindelijke kracht pas verkrijgen door de samenhang met de inwijding, de persoonlijke instructie en de eigen beoefening van het Usui-systeem. Een 2e graads beoefenaar weet hoe hij of zij de symbolen kan gebruiken tijdens een fysieke behandeling, tijdens een afstandsbehandeling en kent de mentale positie. Zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid betreffende het sturen van Reiki op afstand en de eigen keuze van de ontvanger. Elke 2e graads beoefenaar heeft, bewust, de energieuitwisseling voldaan mede als teken van toewijding en bereidheid.

- Reiki Masters (leraren)
Een Reiki Master is opgeleid en ingewijd volgens de overlevering van de heelkunst van het Usui-systeem. Tijdens hun proces naar het masterschap hebben zij gewerkt aan hun persoonlijke groei, hun persoonlijke helingsprocessen en is hun vonk van masterschap tot ontwikkeling gebracht. Reikimasters geven les in het Usui-systeem met respect voor de essentie van alle aspecten en elementen. Een Reiki master is in staat tot het geven van eerste en tweede graad klassen. De student heeft daarna de capaciteit met Reiki te werken, voor zichzelf en later voor anderen.
Zeer ervaren Reikimasters die deze methode al minimaal 5 tot 6 jaar beoefenen en hun masterschap zowel waar het Reiki betreft als het masterschap over hun eigen leven, tot volledige ontplooing hebben gebracht, zijn in staat anderen op te leiden c.q. in te wijden tot Reiki master. Masters die anderen inwijden tot Reikimaster hebben een punt bereikt van volwassen beoefenaarschap en zijn in staat hun masterschap te beleven en vooral te leven. Ervaring en wijsheid zijn niet meetbaar. Toch is het niet gebruikelijk masters te trainen, en daar Łberhaupt zelfs aan te denken, indien een voldoende basis ontbreekt. Energiewerk en cijfers liggen soms moeilijk, maar dat gegeven kan ook worden gebruikt om de eigen verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. In dat kader kan je denken aan minimaal honderden studenten te hebben ingewijd en minimaal 5 jaar aktief les te hebben gegeven in de Usui-methode.
De ervaring leert dat het niet raadzaam is een kandidaat tot master in te wijden als deze niet minimaal drie jaar Reiki heeft. Als trainingsperiode wordt een minimum van een jaar aangehouden. Elke Reikimaster heeft de energieuitwisseling mede als teken van toewijding en bereidheid.

Met Reiki is het dus mogelijk uw zelfgenezingsproces op gang te brengen. Iedereen kan het leren. Denk er goed overna voor je begint. En doe het vooral niet gehaast. Reiki is bedoeld voor rust, ontspanning en zelfgenezing. Er is al zoveel haast in de wereld.

Kijk voor masters in de buurt op: http://reiki.pagina.nl


Tarotlegging Online
Tarotkaarten Leggen 
Inzichtkaarten 

Adressenboek 

Spirituele datingsite 
kaartlegging.nl 
Vragenhelpdesk.nl 
paranormaal.pagina 
spiritueel.jouwpagina 
Spiritualiteit.2link.be 

SpiriDate.nl
Copyrights 2023 Spirituelejongeren.nl - bronnen